Gnizt.no | Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Kaldt og varmt. Et enkelt, men likevel så komplekst fenomen. I hvert fall når det kommer til produksjon, transport og lagring av næringsmidler. Uten riktig kjøleteknikk kan store verdier gå tapt. Som kulde- eller varmepumpemontør har du mulighet til å jobbe både hjemme i Norge eller ute i verden.

Hva du bør vite

Vg2 ventilasjon- og kuldeteknikk handler om inneklima, folkehelse, energieffektive installasjoner og prosesskjøling. Fagene skal bidra til systemforståelse, og gi elevene kompetanse til å foreta valg av ventilasjons-, varmepumpe- og kuldeløsninger. Videre handler faget om hvilke styrings- og reguleringssystemer som brukes for å oppnå ønsket prosessresultat. Programfagene handler om å utvikle framtidige fagarbeidere til å bygge, drifte og videreutvikle ventilasjons- og kuldeanlegg for å møte samfunnets behov.

Et spennende karrierevalg

Hva kan du bli? Faget åpner opp en rekke dører innen mange bransjer, for eksempel prosjektleder, prosjektingeniør, kjølemaskinist eller servicetekniker. Kulde- og varmepumpeteknikk gir deg utfordringer i en interessant bransje som er av livsviktig betydning for store deler av samfunnslivet. Bli i Norge. Eller jobb i utlandet. Det er opp til deg. Hvis du ønsker å jobbe med et fag hvor du må holde hodet kaldt i hete situasjoner, da er dette noe for deg.

Beskrivelse mangler.

Hva skjer på VG1? Les om VG1 her!

Swipe most venstre for å se hele utdanningsløpet. Trykk på fag for mer informasjon

Videregående Trinn 2

2. år

Videregående Trinn 3 eller opplæring i bedrift

3. år

4. år

5. år

6. år