Gnizt.no | Hjem

Skills Betyr Alt

Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker vi har. Grønn kraft, grønn energi og en smart fremtid er stikkord. Søker du Elektrofag er du en av de som tar ansvaret for å drifte fremtidens Norge.

Bilde av elektrofag elev

Ta ansvaret

Det er vi som drifter Norge

Elektrofagene utdanner deg i noen av de mest spennende og fremtidsrettede yrker Norge har. Bærekraftig fornybar energi og en smart fremtid er stikkord. Har du fagbrev i elektrofag kan du søke på teknisk fagskole eller ingeniørutdanning gjennom Y-veien om du ønsker videreutdanning. Bli med oss å skape morgendagens kunnskapssamfunn!

Fagbrevet er viktig

Du får raskere god økonomi. Du er raskere i jobb og får lengre ansiennitet enn de som bruker flere år på høyere utdanning. Dette gjør at du kommer deg raskere ut i boligmarkedet, og mange fagarbeidere har heller ikke studielån.

Mindre teori, mer praktisk

  • Fagbrevet gjør deg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Fagbrev er en viktig dokumentasjon på din kompetanse og gjør deg i stand til å arbeide fullt ut med det faget du har valgt. Fagbrevet er et kvalitetsstempel på kompetansen din.

  • En fagarbeider tjener mer enn en ufaglært arbeidstaker. Når du har fagbrev, har du krav på et visst lønnstrinn. Det å ta fagbrev gir deg økonomiske fordeler og du er mye bedre stilt om du ønsker å videreutdanne deg. Du får også lønn under utdanning, i motsetning til mange andre studenter som pådrar seg dyre studielån.

  • Fagbrevet gir deg bedre muligheter for å utvikle deg i jobben. Du spesialiserer deg innen et fag, og får en unik spisskompetanse både teoretisk og gjennom arbeidserfaring.

Bilde av elektrofag elev
Bilde av elektrofag elev

Lærling, hva er det?

Etter VG1 og VG2, vil VG3 være lærlingetiden som gir deg fagbrev etter endt utdannelse. Praksistiden kan variere (du finner full oversikt her på Gnizt.no) men når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.

Tips til deg som vil søke lærlingeplass

  • Mange bedrifter annonserer ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser.

  • Ta gjerne også direkte kontakt med bedriften.

  • Har du vært utplassert bør du holde kontakt med denne bedriften slik at de ser at du utvikler deg til å bli en lærling de ønsker å ha.

  • Bruk tid på å skrive både søknad og CV, men viktigst av alt er at du på skolen har hatt lite fravær og at du er en bedriftene ønsker å satse på.

  • Annonserte læreplasser kan du søke i eller utenfor ditt eget fylke.