Gnizt.no | Optronikerfaget

Geodetiske og optiske instrumenter har vært brukt i århundrer ved utforsking og oppmåling av nyoppdagede geografiske områder samt innen astronomi. Dagens optronikerfag gir deg kunnskap innen optikk, elektronikk og mekanikk for å forstå, reparere og utvikle elektrooptiske systemer. Et elektrooptisk system kan være systemer som laseravstandsmåler, dag- og nattkameraer, optiske måleinstrumenter og gjenkjenningsutstyr. Disse kan være en del av observasjonssystemer, ildledningssystemer eller overvåkningsutstyr. Gjennom teknologisk arbeid med systemer og bruk av verktøy, utvikler lærlingene innsikt i samspillet mellom kvalitet, form og funksjon.

Ting du bør vite

  • Optronikerfaget skal forberede yrkesutøvere som kan dekke behovet for optronisk fagkompetanse innenfor geodetiske og optiske systemer til et bredt spekter av private og offentlige kunder.

  • Du jobber med kjerneelementene elektro, optikk, optomekanikk og mekanikk. Du lærer om systemforståelse og hvordan du bruker flere fagområder i et elektrooptisk system.

  • Du vil jobbe innen spennende fagområder som optikk, elektrooptikk, elektronikk og mekanikk.

Et spennende karrierevalg

Selv om optronikerfaget har røtter i gammel tradisjon, er det i aller høyeste grad et fag for fremtiden. Ny teknologi rulles hele tiden ut, og på stadig flere områder er en optroniker etterspurt. Dette gjelder i både sivilt og i forsvarsmessige sammenheng. Elektrooptiske system og samspillet mellom forskjellige sensorer er krevende teknologi som igjen krever rett person på rett plass. En optroniker er en spesialist som fort blir ettertraktet blant arbeidsgivere, spesielt om du har den rette innstillingen til yrket.

Beskrivelse mangler.