Gnizt.no | Tavlemontørfaget

Vil du jobbe med det som er selve hjertet i et elektrisk anlegg? På samme måte som hjertet, sørger de elektriske tavlene for å sende livsviktig elektrisitet ut til bygningen, båten eller installasjonen den befinner seg i. Som tavlemontør vil du jobbe i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Ting du bør vite

  • Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, i tillegg til kontroll.

  • En tavlemontør både utformer og bygger tavler på oppdrag, men reiser også rundt for å montere disse.

  • Som tavlemontør må du ha praktiske ferdigheter og være nøyaktig. Kreativitet og evne til å se løsninger er viktig. Det er viktig å være i stand til både å jobbe selvstendig, og å samarbeide godt med kolleger og kunder. Ansvarlighet og fokus på regelverk og sikkerhet er svært nødvendig.

  • Tavlebyggeren bygger, lager tavler og sikringsskap som samler og fordeler strømmen i hus og bygninger. Mange hus og bygninger kan ha relativt avanserte installasjoner, det krever skap. Helt siden elektrisiteten ble tatt i bruk i Norge, har bygging av elektriske tavler vært en viktig faktor i distribusjonen av elektrisk energi.

Et spennende karrierevalg

Tavlemontører er attraktive på arbeidsmarkedet. De kan jobbe der det finnes elektriske tavler, som er svært mange steder. Er du glad i å reise? Som tavlemontør kan du ofte være på reisefot for å montere, men også være med på å utforme og bygge tavler.