Gnizt.no | Informasjon om VG1
Beskrivelse mangler.

Hva skjer på VG1?

Med de nye læreplanene skal elevene i utdanningsprogram elektro og datateknologi allerede på Vg1 arbeide med helhetlige elektrofaglige oppgaver og møte forventninger som stilles til en yrkesutøver i elektrofaget. Elevene skal lære om data- og kommunikasjonsteknologi, i tillegg til elektriske installasjoner, maskiner og anlegg. Det er også lagt større vekt på nye energi- og styresystemer.

Dette lærer du:

Elevene skal etter endt utdanningsprogram kunne bygge, drifte og videreutvikle elektriske anlegg. Dette for at elevene skal være i stand til å møte framtidige kompetansebehov i et stadig mer teknologisk samfunn.

Matematikken i VG1 elektro og datateknologi innebærer å kunne utføre matematiske beregninger på elektriske og elektroniske kretser og vurdere resultatet opp mot målte verdier.

Her velger du deg et yrke...